1960 - גן ילדים - גן חרוב

תגובות (1)
הוספת תגובה
archive@nitzanim....
לפני 29 חודשים
גן חרוב - הגן הראשון בניצנים בראשותה של הגננת המיתולוגית ואהובה שרהל'ה אילני. דורות של ילדים עברו תחת שרביטה....
גן חרוב - הגן הראשון בניצנים בראשותה של הגננת המיתולוגית ואהובה שרהל'ה אילני. דורות של ילדים עברו תחת שרביטה.