מורשת ומייסדים
קהילה וחברים
ענפים
חגים ואירועים
תרבות
כיתות
ביטחון
פיתוח ותשתיות
חינוך
חדר אוכל
מבנים
כיתת "עופר" - בני המשק הראשונים.
ענפי שירות
ספורט
ענפי ייצור
קבוצת "גלים"
קבוצת "דרור"
טיולים
קבוצת "שיבולים"
הועלו לאחרונה
מורשת ומייסדים
2018 יום ניצנים 14.5 2017 "מורשת ניצנים" בספריה הלאומית 1990 יום הזכרון לחללי ניצנים 1988 יום זכרון לחללי צה"ל 1983 הנכדים הראשונים התקבלו לחברות 1982 הותקנו טלפונים בבתים – מרכזיית "טדקס" של "תדיראן" 1982 הותקנו מזגנים ראשונים בבתי הוותיקים 1981 הצבעה שנייה על לינה משפחתית. השתתפו 178: בעד 106, נגד 56, נמנעו 6, לא הצביעו 10. 65.4% בעד. המזכירות קבעה שזה רוב השווה ל 2/3. 1980 "הבית הערבי" המבנה הוותיק ביותר בחצר נהרס כדי להחליפו בפינת חמד 1979 הצבעה ראשונה על לינה משפחתית. השתתפו 167 חברים: 72 בעד, 95 נגד. ההחלטה נדחתה למועד מאוחר יותר 1978 התחיל הדיון על הלינה המשפחתית 1975 הוחלט על שיפוצים בבתי הוותיקים 1975 שומרת לילה שנייה הוכנסה לתקן בגלל תוספת בתי ילדים 1975 אושרה הצעת תור נוסף לחו"ל 1974 המכונה לשטיפת כלים נכנסה לפעולה 1974 מקררי "סיביר" הקטנים של הוותיקים הוחלפו בגדולים יותר 1974 ה"כלבו" (אספקה קטנה) הועבר מהצריף לקומת הקרקע של השיתוף. 1973 הגיעו 18 הטלוויזיות הראשונות שחולקו לחברים לפי וותק 1971 הותקן הטלפון הציבורי הראשון 1969 מבני ציבור 1969 עברנו להגשה עצמית 1968 נרכשה הטלוויזיה הראשונה למועדון בבית ההנצחה 1967 התקיים דיון ראשון על הלינה בקיבוץ. הוחלט על לינה משותפת 1967 הוחל בבניית מחסן הבגדים והמכבסה 1967 המועדון לחבר בבית ההנצחה התחיל לפעול 1967 נחנך חדר האוכל החדש 1966 נחנך בית ההנצחה לזכר חללי תש"ח 1962 נבנתה בריכת השחייה מתרומת משפחת נופלים 1960 פרשת דרכים – קיבוץ או מושב. בהצבעה הוחלט על קיבוץ. עזיבה של חלק מהחברים. 1960 יום זכרון לחללי צה"ל 1959 צריף חדר האוכל הורחב 1958 בית הספר הועבר למחנה הנח"ל 1953 קיבוץ ב' מדרום אמריקה מצטרף לניצנים – מתנהל כ"שיתוף א'" בתוך הקיבוץ 1950 חברי ניצנים ומבטחים מתיישבים בנקודה החדשה. מרץ 50 1949 החלטה על מיזוג הקיבוצים מבטחים וניצנים. מאי 49 1949 החזרה מן השבי. 7-9.3.49 1949 בניית ניצנים החדשה. הבונים מתגוררים ב'סורני' 1949 טקס אזכרה ראשון לחללי ניצנים שנפלו בקרב. 1949 המראות לאחר הקרב בניצנים 1948 מבצע תינוק – פינוי הילדים ברגל בחצות הליל. 16-17 למאי 1948 1948 ההתקפה על השיירה מניצנים 21.3.48 1948 הטור המצרי נצפה בדרכו לאשדוד. 29.5.48 1948 שחרור ניצנים ב"מבצע יואב" 27.10.48 1948 הלוחמים שנפלו בשבי מצרים בקרב ניצנים - תש"ח-7.6.1948 1947 אניית המעפילים "שבתאי לוז'ינסקי" הגיעה לחוף ניצנים. חברי ניצנים השתתפו בהורדת המעפילים ובאירוחם. 12.3.47 1947 ההצבעה באו"ם – ניצנים מחוץ לגבולות המדינה היהודית. התחלת המצור על ניצנים. כ"ט בנובמבר 47 1943 עלייה ל הקרקע ב"חממה" 8.12.43
קהילה וחברים
2018 הפועל ניצנים. ניצחון במשחק הגמר 2018 פתיחת עונת הרחצה - הכנות אחרונות 2018 מועדון ותיקים 2017 "מורשת ניצנים" בספריה הלאומית 2017 השקעה בשיפוץ המטבח 2017 צוות לעדכון תב"ע עתידית 2001 מבני ציבור 1999 ביכורים -חג שבועות 1994 חנוכת גן הבנים לזכר עמוס לאופר, חגית שפירר, גיל רוזנטל 1991 מלחמת המפרץ - 1991 1990 יום הזכרון לחללי ניצנים 1988 "מועדון לחבר" 1988 יום זכרון לחללי צה"ל 1983 הנכדים הראשונים התקבלו לחברות 1983 לינה משפחתית - אושר באסיפה תקנון לריהוט חדרי הילדים בלינה המשפחתית 1983 טיול חברי קיבוץ 1983 פרשת ניצנים - התקיים ערב בהשתתפות חברים רבים, לוחמים, עוזבים – שמעון אבידן הסביר את עמדתו בפרשת "הדף הקרבי" ואת השתלשלות האירועים בעקבותיו. חברינו הציגו את עמדתם ואת תחושותיהם 1982 טיול קיבוץ 1982 הותקנו טלפונים בבתים – מרכזיית "טדקס" של "תדיראן" 1982 הותקנו מזגנים ראשונים בבתי הוותיקים 1981 הצבעה שנייה על לינה משפחתית. השתתפו 178: בעד 106, נגד 56, נמנעו 6, לא הצביעו 10. 65.4% בעד. המזכירות קבעה שזה רוב השווה ל 2/3. 1979 הצבעה ראשונה על לינה משפחתית. השתתפו 167 חברים: 72 בעד, 95 נגד. ההחלטה נדחתה למועד מאוחר יותר 1978 הגיע גרעין הנח"ל "דקר" 1978 התחיל הדיון על הלינה המשפחתית 1977 יום הילד הבלתי נשכח תוכנן ובוצע בהצלחה רבתי 1975 הוחלט על שיפוצים בבתי הוותיקים 1975 שומרת לילה שנייה הוכנסה לתקן בגלל תוספת בתי ילדים 1975 יום העצמאות 1975 אושרה הצעת תור נוסף לחו"ל 1974 מקררי "סיביר" הקטנים של הוותיקים הוחלפו בגדולים יותר 1974 המכונה לשטיפת כלים נכנסה לפעולה 1973 הגיעו 18 הטלוויזיות הראשונות שחולקו לחברים לפי וותק 1973 ביום ניצנים החלו ביציקת ה"איגלו" כפרויקט הנצחה 1972 ניטעה החורשה ע"ש משה נויהאוז 1971 הותקן הטלפון הציבורי הראשון 1970 הוקמה ועדת כוח אדם 1969 מבני ציבור 1968 נרכשה הטלוויזיה הראשונה למועדון בבית ההנצחה 1968 בני קבוצת "דרור" מתקבלים לחברות בחדר האוכל 1967 התקבלו לחברות 17 חברים ב"מכה אחת" 1967 מבני ציבור 1967 התקיים דיון ראשון על הלינה בקיבוץ. הוחלט על לינה משותפת 1967 חתונה - שלושה זוגות נישאים 1966 חתונה בעיירה - מופע שרלה בכיכוב חברי ניצנים 1962 נבנתה בריכת השחייה מתרומת משפחת נופלים 1960 יום זכרון לחללי צה"ל 1960 פרשת דרכים – קיבוץ או מושב. בהצבעה הוחלט על קיבוץ. עזיבה של חלק מהחברים. 1958 בר מצווה - קבוצת עופר
ענפים
2017 השקעה בשיפוץ המטבח 2015 חנוכת בית האריזה -ראש השנה - ספטמבר - 2015 1984 מוסך ניצנים 1983 הורחב חדר האוכל 1982 נרכש הרובוט לפלטכניקה 1982 הורחבה המזכירות 1982 הושלם מרכז הספורט – מגרשי כדורגל, טניס וכדורסל 1981 נכנסנו לעידן המחשב 1981 נשתלה חלקת הבנקציות 1978 ברפת הוקם מרכז המזון 1978 נפתח חדר העיון (שלב ראשון – באגף השני של בית התינוקות, וא"כ הועבר לאגף הצמוד לבית הכנסת) 1977 ב"פלטכניקה" נחנך אגף המשרדים ופינת האוכל 1975 ענף הפלחה 1975 ב"פלטכניקה" נחנך אגף מסגריה חדש ומרווח 1975 מפעל פלטכניקה 1975 הוקמה בריכת האגירה למי ביוב 1974 התחילה בניית גן דרור 1974 נרכש מיכל התערובת הגדול לרפת 1974 הוקמה כלביה למטרות שמירה 1974 הכותנה שלנו השיגה מקום ראשון בכמות היבול באזור החוף 1972 התחלנו לעבד חלקה בחולות, תוך ניצול מי השופכין 1971 נבנה מגרש הכדורסל הראשון מאחורי בריכת השחייה 1970 הוקמה ועדת כוח אדם 1970 נחנכה המרפאה 1970 ענף הלול - אמצע שנות ה - 70 1969 רכשנו את "פלטכניקה" והעברנו אותה למבנה הסילו 1969 התחילה בניית המקלט ליד חדר האוכל 1968 הרפת הגיעה לתנובה של מיליון ליטר חלב 1968 הונחה אבן הפינה למזכירות החדשה 1967 נבנו 12 יחידות לקליטת עלייה - "רמת אביב" 1967 נחנך חדר האוכל החדש 1967 הוחל בבניית מחסן הבגדים והמכבסה 1966 נחנכו 12 היחידות הראשונות של שיכוני ותיקים 1963 הרפת 1962 נבנתה בריכת השחייה מתרומת משפחת נופלים 1961 הוקם מפעל כריית החול "סולניצן" בשיתוף עם סולל בונה. 1959 ענף דיר הצאן חוסל 1959 החשמל המקומי הוחלף לחשמל של חברת רוטנברג 1959 צריף חדר האוכל הורחב 1957 הוקם מפעל תפירת קונפקציה לילדים 1955 ענף הפלחה 1952 רפת ניצנים 1950 ענף הפלחה 1950 התחלת ענף חפירת זיפזיף בחוף הים 1949 בניית ניצנים החדשה. הבונים מתגוררים ב'סורני' 1946 רפת - ניצנים הישנה
חגים ואירועים
2018 ניצנים חוגגת 75 שנים להיווסדה 2018 ביכורים - חג השבועות 2017 ראש השנה 2016 ביכורים- חג שבועות 2016 חוגגים ט"ו בשבט ב"מועדון לחבר" 2016 טקס ראש השנה 2015 הנחת אבן פינה לשכונת הדרים - 9.2015 2012 חגיגות 70 שנה לניצנים 2012 חנוכה 2010 פורים 2008 פורים 2002 פעילויות בקיבוץ 2002 חוגים בקיבוץ 1999 ביכורים -חג שבועות 1996 יום העצמאות 1994 ביכורים -חג שבועות 1994 חנוכת גן הבנים לזכר עמוס לאופר, חגית שפירר, גיל רוזנטל 1993 חג יובל ה - 50 לניצנים - המופע 1990 יום הגבר 1988 יום זכרון לחללי צה"ל 1986 חגיגות בר מצווה - קבוצת רקפת 1983 אירועים בקיבוץ 1983 אירועים בקיבוץ 1981 חגגנו פסח ראשון ב"פלטכניקה" 1979 בר מצווה - קבוצת "שיבולים" 1978 שנת ה 30 למדינה. הוקמה תערוכת צילומים של ניצנים באיגלו ומסביבו, הכול בביצוע עצמי 1976 טיול בקיבוץ 1975 יום העצמאות 1973 ראש השנה 1973 ביום ניצנים החלו ביציקת ה"איגלו" כפרויקט הנצחה 1969 מבני ציבור 1968 בני קבוצת "דרור" מתקבלים לחברות בחדר האוכל 1968 חג השבועות -חג הביכורים - קבוצת "גלים" 1968 עלייה לתורה בבית הכנסת 1967 חתונה - שלושה זוגות נישאים 1966 חתונה בעיירה - מופע שרלה בכיכוב חברי ניצנים 1965 יום העצמאות - 1965 1960 יום זכרון לחללי צה"ל 1958 פורים 1958 בר מצווה - קבוצת עופר 1958 חג הביכורים - שבועות - קבוצת עופר - בנים ראשונים 1957 חגיגת בר המצווה הראשונה של בני המשק 1955 ביכורים -חג שבועות 1950 ביכורים- חג שבועות 1947 חג השבועות - ניצנים הישנה
תרבות
2018 ניצנים חוגגת 75 שנים להיווסדה 2017 ראש השנה 2016 ביכורים- חג שבועות 2016 חוגגים ט"ו בשבט ב"מועדון לחבר" 2016 טקס ראש השנה 2012 חגיגות 70 שנה לניצנים 2012 חנוכה 2010 פורים 2008 פורים 1999 ביכורים -חג שבועות 1996 יום העצמאות 1994 ביכורים -חג שבועות 1994 חנוכת גן הבנים לזכר עמוס לאופר, חגית שפירר, גיל רוזנטל 1993 חג יובל ה - 50 לניצנים - המופע 1990 יום הגבר 1986 חגיגות בר מצווה - קבוצת רקפת 1978 נחנך בית הנעורים 1978 שנת ה 30 למדינה. הוקמה תערוכת צילומים של ניצנים באיגלו ומסביבו, הכול בביצוע עצמי 1978 הוקם תאגיד "ניצן" של ביה"ס המשותף 1978 שופצו בתי התינוקות "ברוש" ו"רותם" 1977 יום הילד הבלתי נשכח תוכנן ובוצע בהצלחה רבתי 1975 יום העצמאות 1974 התחילה בניית גן דרור 1973 ראש השנה 1969 מבני ציבור 1966 חתונה בעיירה - מופע שרלה בכיכוב חברי ניצנים 1965 יום העצמאות - 1965 1960 יום זכרון לחללי צה"ל 1958 חג הביכורים - שבועות - קבוצת עופר - בנים ראשונים 1958 בר מצווה - קבוצת עופר 1955 ביכורים -חג שבועות 1955 הקמת בית הספר המשותף לילדי קיבוץ ומושבים בניצנים (הראשון מסוגו בארץ) 1950 ביכורים- חג שבועות 1947 חג השבועות - ניצנים הישנה
קבוצת "שיבולים"
הועלו לאחרונה
2016 הופעה מוסיקלית על הבמה.
2016 אמיר (בן זוג של אסנת שטייר) תוקע בשופר בקול גדול.
2016 אלמה פרץ - מקריינת.
2016 אימהות עם פרי בטנם. תינוקות שנולדו השנה.
2016 ילדי גן דרור על הבמה. מימין לשמאל: רז בן גל, אהבה אזולאי, נעמה זיידל, לא מזוהה, עמית דותן.
2016 ויוי דניאל (מימין) ושושי פאל (משמאל)
2016 ילדות גן דרור על הבמה: מימין לשמאל - נעמה זיידל, לא מזוהה, עמית דותן.
2016 ילדי גן דרור על הבמה. מימין לשמאל: רז בן גל, אהבה אזולאי, נעמה זיידל, לא מזוהה, עמית דותן.
2016 מרסלו סקלוזוב מקריין בטקס.
2016 מקריאות בטקס. מימין לשמאל: נאוה זלינגר, ירדנה אשל, לירן כץ, חוה בידנר.
2016 מקהלת ניצנים מופיעה על הבמה. מימין לשמאל: אלמה פרץ (קריינית), רפי הירשלר, אלישבע וטשר, הדסה וידאל, בתיה קסטנבאום, תירזה שלו, דודא בירן, דורית אלקין, עופרה כפרי, לאה רבין, אביבה שם טוב, נאוה זלינגר
2016 חלק מחברי המקהלה. מימין לשמאל: דודא בירן, דורית אלקין, עופרה כפרי, אביבה שם טוב, נאוה זלינגר.
1979 טקס בר המצווה. על הבמה יושבים מקדימה מימין לשמאל: גלעד אבידן, דרורית קוניס, אביגל קוניס. מאחור יושבים מימין לשמאל: שלומית אבידן, שירלי אבידן, ישעיהו אבידן, שושנה אבידן, שלום קוניס, שריתה קוניס.
1979 הצגת בני המצווה בפני האורחים. מימין לשמאל: אורלי בן גל, חגית שפירר, ערן בן נתן, איתן עמיתי, גלעד אבידן, גדית שנייר, עופר רובינשטיין, ניר חומסקי, אבי ברלפיין.
1979 טקס בר המצווה. על הבמה מקדימה יושבים מימין לשמאל: יריב פיירמן, גלעד אבידן, דרורית קוניס. מאחור יושבים מימין לשמאל: נילי פיירמן, שלומית אבידן, ישעיהו אבידן, שושנה אבידן, שלום קוניס, שריתה קוניס, אביגל קוניס. הילדה שנייר - מרכזת ועדת חינוך מברכת את החוגגים
1979 טקס בר המצווה. בני המצווה על הבמה. דינה פורת המטפלת מברכת אותם. מימין לשמאל יושבים: יפעת פיירמן, חגית שפירר, רקפת אדלהייט, גלעד אבידן, דרורית קוניס.
1968 הילדים מופיעים על הבמה.שני מימין: יובל שפירר, רביעית מימין: שלומית אבידן, חמישי - עוזי ליוונבך. עם הגב: שרהל'ה אילני הגננת, מימין מנגנת: הדסה וידאל. על הבמה יגאן בן נתן.
1949 מבנים הרוסים בניצנים הישנה
1949 תצלום קבוצתי של חיילים בניצנים הישנה
1949 ארבעה אנשים על דרך עפר בניצנים הישנה.
1949 מבנה הרוס בניצנים הישנה.
1949 אורחים מגיעים לטקס האזכרה. בחזית התצלום שני חיילים יושבים בפתח שלבונקר-עמדה
1949 חייל וחיילת בטקס האזכרה.
1949 חברים וקרובי משפחה בטקס האזכרה. משמר כבוד באזכרה.
1949 יעקב דורי - הרמטכ"ל הראשון של צה"ל בטקס האזכרה.
1949 חברים וקרובי משפחה בטקס האזכרה. ברקע החולות.
1949 חברים וקרובי משפחה בטקס האזכרה.
1949 חברים וקרובי משפחה בטקס האזכרה.
1983 טיול קבוצת "עופר" (הבנים הראשונים). כורעות: מיכל חומסקי (ימין), יעל רובינשטיין (שמאל). עומדים מימין לשמאל: ישראל אלקין (קיצ'ואה), דורית אלקין, אריה אלדר, הדסה ויאל, נילי אלדר, אורי רובינשטיין, יגאל בן נתן, לא מזוהה.
1983 טיול קיבוץ - חברי ניצנים. כורעים.: שלום קומפ (ימין) פוצ'י זאבי (שמאל). עומדים שורה ראשונה מימין לשמאל: שאול אילני, לא מזוהה, ריבה קליין, שרה ליוונבך,, נחמה בזורה, שרה רובינשטיין, חנה הרשקוף, אהרון בזורה. מאחור מזוהה: קובה פלד.
1982 החברים בטיול באחד האתרים.
1982 תצלום קבוצתי של חברי הקיבוץ
1982 חברים מצולמים בחזית האוטובוס. מימין לשמאל: שלום נחום (נהג האוטובוס), ראובן רורוביץ, ישראל אלקין (קיצ'ואה), ישעיהו אבידן (קוקו9, צבי עמיתי, איזיק רוזנצוייג.
1946 פוצ'י זאבי הרפתן בניצנים הישנה עם ביתו מיכל .
2016 פעילות חג במועדון לחבר.
2016 תערוכת פרי הדר במועדון לחבר. בתצלום: יעל רובינשטיין, אריאל קמפיאס.
2016 פעילות חג - הדסה מלווה את השירה בציבור עם האקורדיון.
2016 תערוכת פרי הדר במועדון לחבר.
2016 תערוכת פרי הדר במועדון לחבר. בתצלום: ירדנה אשל, אריאל קמפיאס.
1947 טקס חג השבועות - חברים וילדים.
1947 טקס חג בשבועות - חברים וילדים לבושים לבן.
1947 תהלוכת שבועות - חברים על עגלה רתומה לשתי פרדות. ברקע האוהלים.
1947 תהלוכת שבועות - ילדים ומבוגרים על המשאית. מאחור צועדים חברים נוספים. ברקע האוהלים.
1947 תהלוכת שבועות יוצאת מאזור הבית הערבי.
2015 שלולית? אגם? גם וגם... לא נעים בימי החורף הגשומים.
2015 המכוניות, המים והבוץ.
2015 זאת החנייה כפי שנראית בחורף לפני שנבנתה החנייה היפה, המסודרת ורבת מקומות, המכונה: "שדרת השיקמים". מכונית מוקף במי גשמים שאין להם ניקוז.
2015 שלולית אחת גדולה שהציפה את המקום שאין בו ניקוז.
2015 מים רבים ובוץ מסביב. צריך אקרובטיקה כדי להיכנס לתוך המכונית.
1965 חדר האוכל והמטבח - הצריף. רבקהל'ה רייכמן בחזית התצלום.
1965 חדר האוכל - הצריף
1993 שמעון כהן - ראש המועצה האזורית חוף אשקלון משוחח עם ראומה ויצמן אשתו של עזר ויצמן.
1993 אורה נמיר - שרת העבודה ושמעון כהן - ראש המועצה האזורית חוף אשקלון מגיעים לטקס. (מאחורי הצלם).
1993 יאיר פארג'ון - מנהל בית ספר שדה "שיקמים", אורה נמיר, - שרת העבודה, יהודית בר נתן - קצינת ח"ן ראשית מניחים את הקלף האדמה.
1993 יאיר פארג'ון - מנהל בית ספר שדה "שיקמים", אורה נמיר, - שרת העבודה, יהודית בר נתן - קצינת ח"ן ראשית מניחים את הקלף האדמה.
1994 הציבור בטקס חנוכת גן הבנים.
1994 הציבור בטקס חנוכת גן הבנים.
1994 מופע התעמלות אומנותית של ילדות צעירות.
1994 הילדים חונכים את מתקני השעשועים.
1994 טקס חנוכת גן הבנים. מימין לשמאל: איציק לאופר ( אבא של עמוס), מתן לאופר, אסף לאופר (הבנים של עמוס), אילה רוזנטל, דורית אלקין.
1994 גן השעשועים לזכרם של הבנים.
1994 ציבור החברים בטקס חנוכת גן הבנים
1994 אנדרטה - אבן סלע לזכר הבנים
1994 אנדרטה - אבן סלע לזכר הבנים.
1968 החברים החדשים יושבים חברי הקיבוץ וסועדים ליבם. משמאל לימין: אריה אדלהייט (המדריך), רפי אילני, הני פורת, דינה פורת, טובל'ה שחר, דליה שמר, שולה זאבי,. עם הגב למצלמה: מוטקה רוזנצוויג, אילנה ויזי.
1968 על הבמה יושבים מימין לשמאל: נעמי פרכיל, צביקה קמפיאס, דינה פורת, מוטקה רוזנצוויג, נורית קליין, רמי פרידמן. עומדף אריה אשלהייט - המדריך.
1968 הבנים על הבמה. מימין לשמאל: צביקה קמפיאס, אשר מילשטיין, מוטקה רוזנצוויג, בני פורת, דינה פורת, רמי פרידמן, דליה שמר, ויגי ליוונהיים, נורית קליין, דידי שמר, נעמי פרכיל, רפי אילני (מטחורי נעמי9.
1968 חברת ניצנים - דורית אלקין (?) מברכת את החברים החדשים. מימין לשמאל: רפי אילני, אילנה ויזי, רפי הירשלר, נעמי פרכיל, צביקה קממפיאס, דינה פורת, מוטקה רוזנצוייג.
1968 בני דרור שרים על הבמה. מימין לשמאל: אסתי לוי, טובל'ה שחר, אילנה ויזי, דליה שמר, ויגי ליוונהיים, רמי פרידמן, בני פורת, מוטקה רוזנצוויג.
1952 חוגגים יום הולדת שנה. מימין שלמאל: אוטי פרידמן עם רמי, סבא וסבתא של רפי הירשלר אוחזים בו (הורים של איזו), מדי פרכיל עם נעמי.
1952 בני הקבוצה בטיול ברחבי הקיבוץ. ברקע אסם הגרעינים. המטפלת משמאל: שושנה קומפ.
1952 חוגגים יום הולדת: מימין לשמאל: לא מזוהה, שרהל'ה אילני עם רפי, אוטי פרידמן עם רמי, איזו הירשלר, הסבא (אבא של איזו עם רפי, פנינה הירשלר, מדי פרכיל עם נעמי. מאחורי סבא - הסבתא.
1953 הילדים מטיילים בחלק המשקי של הקיבוץ ברקע אסם הגרעינים. המטפלות משמאל: שושנה קומפ, מימין: הניה מילשטיין.
1953 הילדים מטיילים בחצר הקיבוץ. המטלות מימין: הניה מילשטיין, משמאל: שושנה קומפ.
1968 יושבים ואוכלים מימין לשמאל: מוטקה רוזנצוייג, אילנה ויזי, רפי הירשלר, צביקה קמפיאס, בני פורת, נורית קליין.
1968 מציגים מימין לשמאל: אסתי לוי, אשר מילשטיין, שולה זאבי, דליה שמר, רמי פרידמן, דינה פורת, נעמי פרכיל, מוטקה רוזנצוייג, רפי הירשלר.
1968 מציגים על הבמה: טוהבהל'ה, רפי הירשלר.
1968 מציגים על הבמה מימין לשמאל: אלינה ויזי, רפי הירשלר, טובהל'ה שחר, רמי פרידמן, צביקה קמפיאס.
1968 מציגים על הבמה מימין לשמאל: רפי הירשלר, צביקה קמפיאס, רמי פרידמן.
1968 החברים החדשים עוברים בין חברי הקיבוץ במסיבה לכבודם. מימין לשמאל - רפי הירשלר, דינה פורת, צביקה קמפיאס, נעמי פרכיל, מוטקה רוזנצוייג.
1968 בני המשק שהתקבלו לחברות יושבים על הבמה מימין לשמאל: רפי אילני, אילנה ויזי, רפי הירשלר, נעמי פרכיל, צביקה קמפיאס, מוטקה רוזנצוייג, נורית קליין, רמי פרידמן.
1948 שבויים במצרים. כורעים - שורה ראשונה, שני משמאל: יהושוע שחר. כורעים שורה שנייה, חמישי מימין: שאול אילני. עומדים שורה שנייה, שני משמאל: איזיק רוזנצוויג (עם כובע). עומדים בשורה האחרונה, שביעי משמאל: יששכר 0איזו) הירשלר.
1948 השבויים במצריים עובדים במטבח בשבי המצרי.
1948 כורעים - ראשון מימין: איזיק רוזנצוייג. שני מימין: שלום קומפ (עם משקפיים).
1948 בין הכורעים, רביעי מימין: איזיק רוזנצוייג.
2018 חברים בקהל. מימין לשמאל: בוצי'י סוגולוף,מיכל חומסקי, רוקסנה סוגולוף. מקדימה מתי (אבא של הודיה)
2018 חברים צעירים, גילי ביניים וותיקים ביחד על במה אחת.
2018 חיה וישעיהו שפירר (פופו) במסיבה.
2018 יפי שפירר וזהר כץ מנחי הערב
2018 זהר כץ ויפי שפירר מדליקים נר שישי של חנוכה.
1949 "הארמון" (הבית הערבי) שנהרס במלחמה ע"י הצבא המצרי.
1949 "האמבולנס" - שימש כמרפאה ביום הקרב, חורר בידי הצבא המצרי.
1958 תצלום קבוצתי של בני קבוצת עופר המחופשים
1958 פורים בבית ספר "ניצן"- על הסוס אליעזר פרכיל ושלום הלוי. עם הכובע השחור - צילינדר- המורה נחמה טריף
1958 קבוצת עופר בביצוע מרשים: "התזמורת הפילרמונית של "ממלכת ניצולי העמים".
1952 פוצ'י זאבי חולב את הפרה ביד.
1952 פוצ'י זאבי - על כתפו עגלה.
1947 מימין: מירה בן ארי ובנה דני. משמאל: ברכה זאבי ובתה מיכל.
1947 מירה בן ארי עם בנה דני.
1947 הילדים משתעשעים עם צמחיה. ברקע ניכרים חולות הים. מימין לשמאל: מיכל חומסקי, דני בן ארי, נירה מלמד.
1947 מימין: ברכה זאבי ובתה מיכל. משמאל: מירה בן ארי ובנה דני.
1958 טקס הבאת הביכורים. ילדים ומבוגרים מופיעים על הבמה.
1958 בני המצווה:עומדים מימין לשמאל: הדסה וידאל, אורי רובינשטיין, נחמה טריף (המטפלת). יושבים מימין לשמאל: נילי אלדר, יעל הרשקוף, אהובה רזניק.
1958 מיכל חומסקי מימין, נילי אלדר משמאל.
1958 מיכל חומסקי-קבצות עופר
1958 חלק מבני קבצצת עופר על הבמה. מעלה ביכורים-אלכסנדר פרידמן. מימין לשמאל על הבמה: דורית אלקין, מיכל חומסקי, נירה מלמד, נילי אלדר, הדסה וידאל, אורי רובינשטיין.
1962 ד"ר ארתור לנגזם בודק את השיניים של יהודית פלנר.
1967 חוגגים יום הולדת. הורי הילדים מימין לשמאל: חיים שכטמן, שושנה קרמר, שאול בן גל, יעקב קרמר, שושנה קומפ (מטפלת), דורית אלקין, ויולטה לאופר (מטפלת), ישראל אלקין (קיצ'ואה).
1967 חוגגים יום הולדת. יושבים מימין לשמאל: אילה רוזנטל, רונן בן גל, בינימין קרמר\ הדסה שכטמן, עופרה כפרי, טל חומסקי. המטפלות: מימין - ויולטה לאופר, משמאל - שושנה קומפ.
1967 הילדים מימין לשמאל: רונן בן גל, בינימין קרמר, הדסה שכטמן, טל חומסקי, עופרה כפרי, אילה רוזנטל. מטפלת: שושנה קומפ.
1967 הילדים מימין לשמאל: בנימין קרמר, הדסה שכטמן, עופרה כפרי, רונן בן גל, טל חומסקי, אילה רוזנטל. מטפלת: ויולטה לאופר.
1968 אהרון זאבי, (ארל'ה) עולה לתורה. עומדים מימין לשמאל: יששכר (איזו) הירשלר, פוצ'י זאבי (אבא של ארל'ה), אברהם לוי, שמוליק לוונהיים.
1966 שרל'ה - חתונה בעיירה - חברים מציגים באחת החתונות בקיבוץ.
1966 שרלה - חתונה בעיירה - ריקוד החלה
1966 שרלה - חתונה בעיירה - רוקדים בחתונה בעיירה.
1966 שרלה - חתונה בעיירה - ריקוד החלה כאשר "החסידים" מביטים בריקוד.
1967 מימין לשמאל: צבי ונילי פיירמן, אורי ויעל רובינשטיין, אלישבע ואריה וטשר. העד: קובה פלד. מברכת: נילי אלדר
1967 יעל ואורי חותכים את עוגת החתונה שלהם. מימין ליעל: שרה רובינשטיין - אמא של אורי. מימין לשרה - שרהל'ה אילני.
1974 שחקני הכדורגל של ניצנים הגיעו להישגים נאים באזור .
1961 עומדים מימין לשמאל: שלום (שדה עוזיה), משה רוזנטל, רחמים (שדה עוזיה9, מריו ווגלטר, יאיר קליין, יושקה, אורי רובינשטיין. יושבים מימין לשמאל: מוטקה רוזנצוייג (?), עימנואל (מנולו), ישראל אלקין (קיצ'וא), ישראל חומסקי (נגרו), אברהם קולר, שלום הלוי. מאחורה מציץ:
2014 סירטון סיום י"ב
2018 יום הולדת לניצנים - המופע
1960 כיתת "עופר" - בני הקיבוץ הראשונים.- מיכל חומסקי מנשקת את דורית אלקין
1960 בנות כיתת "עופר" - בני המשק הראשונים - עושות פוזה למצלמה.
1960 בני כיתת "עופר" - הבנים הראשונים
1960 בבני כיתת "עופר" - הבנים הראשונים
1960 הצריפים הראשונים של ניצנים החדשה מזויות שונות - צולם ב-8.2018
1960 כיתת "עופר" - בני הקיבוץ הראשונים.- מיכל חומסקי מנשקת את דורית אלקין
1960 בני כיתת "עופר" - הבנים הראשונים
1960 בבני כיתת "עופר" - הבנים הראשונים
1960 בנות כיתת "עופר" - בני המשק הראשונים - עושות פוזה למצלמה.
1960 הצריפים הראשונים של ניצנים החדשה מזויות שונות - צולם ב-8.2018
1972 נבחרת הכדורגל הלאומית של ניצנים.מאורגת ,מסודרת ומאומנת.
1972 נבחרת הכדורגל הלאומית של ניצנים. מאורגנת, מסודרת ומאומנת.
1962 בנות כיתת "עופר: בגדנ"ע. מימין לשמאל עומדות: מיכל חומסקי, נילי אלדר (קליין), יעל ניסנבאום (הרשקוף), דורית אלקין. כורעת: הדסה וידאל.
1965 חדר האוכל הישן - הצריף. החברים סועדים את ליבם.
1951 בתצלום: מיכל חומסקי רוכבת על האופניים היחידים שהיו אז בקיבוץ
1951 דני בן ארי, ירדנה אשל ומיכל חומסקי נהנים מהאופניים הראשונים בקיבוץ
1947 קבוצת "עופר" - נירה מלמד ודני בן ארי - "ניצנים הישנה"
1947 קבוצת "עופר" - שניים מהבנים הראשונים: מיכל חומסקי ודני בן ארי צועדים שלובי ידיים במקום מגורם :"ניצנים הישנה"
1947 משפחת זאבי - פוצ'י וברכה עם מיכל הקטנה בחולות "ניצנים הישנה"
1947 יום הולדת לבני ניצנים הראשונים ב"ניצנים הישנה"
1947 הבנים הראשונים של ניצנים בחזית "הארמון"
1965 פיקניק - יום העצמאות - חולות ניצנים
1955 קבוצת "דרור" ליד בית הילדים.
1965 התופרות תופרות ומשוחחות.
1955 ענף הפלחה - מקשה אבטיחים - מעמיסים אבטיחים על עגלת עגלה וסוס
1975 ארוחת בוקר בשדה חמניות ליד הקומביין בתקופת הקציר.
1975 איזיק רוזנצוויג - מרכז ענף הפלחה "מתחבק" עם שתי חמניות.
1975 איזיק רוזנצוויג - מרכז ענף הפלחה מביט בערגה אל החמניה
1955 בני קבוצת "דרור" בטיול בחולות ניצנים
1960 בני קבוצת "עופר " עם המדריך: דוד מנור
1953 בני קבוצת "דרור" מתרחצים בבריכה (היחידה שהיתה אז בניצנים) - בריכה שהיתה שייכת לכפר ערבי ששכן במקום.
2015 המסוע בו נכנס פרי ההדר לבית האריזה מהשטח
2015 המסוע בו נכנס פרי ההדר לבית האריזה מהשטח
2015 מכונות אוטומטיות בבית האריזה.
2015 מכונות אוטומטיות בבית האריזה החדש.
2015 פרדסנים לשעבר בחנוכת בית האריזה
2015 צביקה שפירר - מנכ"ל הפרדס
2015 פרדסנים לשעבר ובהווה בטקס חנוכת בית האריזה.
2018 הצריפים הראשונים של ניצנים החדשה מזויות שונות - 2018.8
2018 הצריפים הראשונים של ניצנים החדשה מזויות שונות - צולם ב - 8.2018
2018 הצריפים הראשונים של ניצנים החדשה מזויות שונות - 2018.8
2018 הצריפים הראשונים של ניצנים החדשה מזויות שונות - צולם ב-8.2018
2018 הצריפים הראשונים של ניצנים החדש מזויות שונות - צולם ב-8.2018
1991 בשעת חלוקת מסכות אב"ך נהנים גם קצת מהחיים במועדון לחבר. מימין לשמאל: שושנה קרמר, שרה ברנקה, רוזה פרבר, שרה אברמוביץ
1991 חיילות מחלקות מסכות אב"ך ומסבירות למרי ברלפיין (חולצה אדומה), שמוליק ליוונהיים, צביה לוי.
1991 מחלקים מסכות אב"ך. בתצלום: מימין לשמאל: יהושוע שחר, צבי עמיתי, לא מזוהה, עוזי ליינבך
1991 קופסאות מסכות אב"ך - בתצלום: קיקה ליפובצקי
1980 חדר האוכל - יום שישי בערב - קבלת שבת
1980 חדר האוכל ביום שישי בערב - קבלת שבת
1980 ארוחת ערב שישי בחדר האוכל - בני וידאל מחזיק תבנית בשר
1973 קבוצת "שיבולים" - אוכלת בחדר האוכל החדש.
1990 ענף ההומוס (תולעים) - חברי צוות הענף
1970 ענף הלול - יהושוע שחר מנהל הענף מאכיל את התרנגולות
1950 איזיק רוזנצויג חורש את האדמה בניצנים החדשה
2015 שלט לכבוד הפרוייקט של הקמת שכונת הדרים
2015 מקהלת ניצנים שרה על הבמה
2015 התפאורה אשר על הבמה
2015 קהל המשתתפים בטקס
2015 מקהלת ניצנים שרה על הבמה
2015 ילדי ניצנים על הבמה
1967 חדר האוכל הישן - רבקהל'ה בקדמת התצלום
1967 חדר האוכל הישן - עוברים לחדש
1967 חדר האוכל הישן - עוברים לחדש
1962 מרפאת השיניים בצריף. רופא השיניים ארתור לנגזם, מיכל חומסקי האחות עוזרת לו. הפאצינטית - יהודית פלנר
1960 גן חרוב - הגננת המיתולוגית שרהל'ה אילני עם הילדים
1993 ניצנים חוגגת את חג היובל. ותיקי הקיבוץ שרים על הבמה. מימין לשמאל: איציק לאופר, אדית קמפיאס, משולם קמפיאס, נימה רוזנצוויג, פנינה הירשלר, קובה פלד, שאול אילני. מנצחת: הדסה וידאל.
1957 קבוצת עופר - המטפלת חנקה פלד (פלדמכר), המדריך נלו שמואלי
1962 הבריכה בראשיתה - השביל המוביל אל הבריכה
1962 בריכת השחייה מלאה במים.
1962 הבריכה בראשיתה - המקפצות מהצד המזרחי
1960 - הבנים הראשונים של ניצנים
1953 בני קבוצת "דרור"
1949 המראות לאחר הקרב בניצנים
1965 מתפרת ניצנים - 1965
1960 גן ילדים - גן חרוב
1955 קבוצת הילדים "דרור" - 1955
1965 יום העצמאות - 1965
1975 ענף הפלחה
1957 הבנים הראשונים - קבוצת עופר
1962 מרפאת ניצנים
1970 ענף הלול - אמצע שנות ה - 70
1950 ענף הפלחה
1967 מעבר מחדר האוכל הישן לחדש
2015 הנחת אבן פינה לשכונת הדרים - 9.2015
2016 טקס ראש השנה
1979 בר מצווה - קבוצת "שיבולים"
1947 חג השבועות - ניצנים הישנה
2015 חניית המכוניות היכן שהיום "שדרת השיקמים" היפה.
1952 קבוצת "דרור"
1968 בני קבוצת "דרור" מתקבלים לחברות בחדר האוכל
2016 חוגגים ט"ו בשבט ב"מועדון לחבר"
1946 רפת - ניצנים הישנה
1968 חג השבועות -חג הביכורים - קבוצת "גלים"
1949 טקס אזכרה ראשון לחללי ניצנים שנפלו בקרב.
1983 טיול חברי קיבוץ
1982 טיול קיבוץ
1990 ענף ההומוס (תולעים) - שנות ה -90
1973 חדר האוכל החדש - 1973
1967 קבוצת "גלים"
1958 חג הביכורים - שבועות - קבוצת עופר - בנים ראשונים
1947 הבנים הראשונים של ניצנים ב"ניצנים הישנה"
1951 בני כיתת "עופר" הבנים הראשונים - ניצנים החדשה
1968 עלייה לתורה בבית הכנסת
1966 חתונה בעיירה - מופע שרלה בכיכוב חברי ניצנים
1958 פורים
1958 בר מצווה - קבוצת עופר
1952 רפת ניצנים
1967 חתונה - שלושה זוגות נישאים
1965 חדר האוכל הישן - הצריף.
1962 כיתת "עופר - הבנים הראשונים
1955 ענף הפלחה
2018 הצריפים הראשונים בקיבוץ כמבני מגורים
1991 מלחמת המפרץ - 1991
1980 חדר האוכל - אמצע שנות 1980
2015 חנוכת בית האריזה -ראש השנה - ספטמבר - 2015
1974 נבחרת הכדורגל - קיבוץ ניצנים.
1972 נבחרת כדורגל לאומית - ניצנים
2018 ניצנים חוגגת 75 שנים להיווסדה
2014 סיום שכבת י"ב במרכזון הבוגר
1961 נבחרת הכדורגל "הלאומית" של ניצנים
1948 הלוחמים שנפלו בשבי מצרים בקרב ניצנים - תש"ח-7.6.1948

קיבוץ ניצנים - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

1941
1945
1956
1959
1968
1972
להוספת סרטון
1978
1981
1945
1956
1963
1995
2008
2010
dfgdfgdfg